Reuzel Piggy Back

Mới nhất từ Schorem

Sản phẩm có giới hạn, Reuzel Piggy Back!

Do barber sáng tạo, Dành cho Quý ông!

Những sản phẩm Reuzel Pomade yêu thích của bạn nay đã có thêm phiên bản giới hạn, gọi là Reuzel Piggy Back.

Hai hộp pomade “thần kỳ” từ Reuzel được đóng gói đẹp đẽ cùng với giá hấp dẫn. Mỗi hộp bao gồm 01 hộp 35gr và 01 hộp 113 gr, thích hợp để mang theo du lịch và dùng mỗi ngày tại nhà.

Mua Reuzel Pigge Back, ngay bây giờ!

Reuzel Piggy Backs

Mua hàng ngay