Kiểu tóc nói gì về con người của bạn?

Đăng bởi vào 07/11/2017

Kiểu tóc cũng phản ánh không ít thì nhiều tính cách, thói quen của bạn. Chưa cần biết bạn để kiểu tóc gì nhưng đừng chối nhé, có phải bạn rất quan tâm và thường xuyên chăm sóc, tạo kiểu tóc không? :))

Read more