Videos

Chúng tôi tự hào về những điều mình làm và muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người.

Những đoạn clip dưới đây sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Ánh sáng, camera, bắt đầu!

 

03:06

House of Barbaard featured on VTV3

2 years ago

Our barbershop was featured on VTV3's breakfast show, cà phê sáng on the 23rd of February 2017.We bring you the gents barber...

03:22

House of Barbaard Saigon - Opening Party

1 year ago

Đúng như lời hứa, chúng tôi đã mang phong cách châu Âu những năm 1930 trở lại một lần nữa, lần này là Sài Gòn! Vẫn là bầu không khí cổ...

02:11

Opening party - House of Barbaard

2 years ago

On the 6th of January 2017 House of Barbaard had its Grand opening party. Special thanks to everyone that celebrated with us that...

01:33

HoB Series - Episode 5: Scumbag Boogie

10 months ago

The fifth episode of our House of Barbaard Series. Featuring Mr. Perfect creating the spectacular Scumbag Boogie.Hair style: Taper pomp...