Videos

Chúng tôi tự hào về những điều mình làm và muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người.

Những đoạn clip dưới đây sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Ánh sáng, camera, bắt đầu!

 

01:33

HoB Series - Episode 5: Scumbag Boogie

3 days ago

The fifth episode of our House of Barbaard Series. Featuring Mr. Perfect creating the spectacular Scumbag Boogie.Hair style: Taper pomp...

03:22

House of Barbaard Saigon - Opening Party

5 months ago

Đúng như lời hứa, chúng tôi đã mang phong cách châu Âu những năm 1930 trở lại một lần nữa, lần này là Sài Gòn! Vẫn là bầu không khí cổ...

04:46

Hob Series - Episode 4: The Marine

8 months ago

Check out the new episode with Mr. Vu creating The Marine Haircut.Haircut: The Marine Products Used: Reuzel Fiber Pomade + Reuzel...

01:38

Straight Razor Shave Without Trimming

9 months ago

Mr. Quan Anh aka The Mechanic do the Hot Towel Shave with Straight Razor, without trimming. Quite impressive skill with smooth result?...