Videos

Chúng tôi tự hào về những điều mình làm và muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người.

Những đoạn clip dưới đây sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Ánh sáng, camera, bắt đầu!

 

00:34

God Rest You Merry, Gentlemen!

5 months ago

May your world be filled with warmth and great grooming this Holy season, and throughout the year!Cheers, From the Gentlemen With...

00:22

We will rock you! - House of Barbaard

6 months ago

Inspired by "Bohemian Rhapsody", an exciting, edgy biopic movie! Enjoy gentlemen! ----------------- Please make your appointment before s...

00:28

Goodbye Dreadlocks

12 months ago

This gentleman decided to say goodbye with his dreadlocks and say hello with classic hairstyle at House of Barbaard!-------------------...