Videos

Chúng tôi tự hào về những điều mình làm và muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người.

Những đoạn clip dưới đây sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Ánh sáng, camera, bắt đầu!

 

00:22

We will rock you! - House of Barbaard

10 months ago

Inspired by "Bohemian Rhapsody", an exciting, edgy biopic movie! Enjoy gentlemen! ----------------- Please make your appointment before s...