Videos

Chúng tôi tự hào về những điều mình làm và muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người.

Những đoạn clip dưới đây sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Ánh sáng, camera, bắt đầu!

 

00:34

God Rest You Merry, Gentlemen!

1 year ago

May your world be filled with warmth and great grooming this Holy season, and throughout the year!Cheers, From the Gentlemen With...

00:22

We will rock you! - House of Barbaard

1 year ago

Inspired by "Bohemian Rhapsody", an exciting, edgy biopic movie! Enjoy gentlemen! ----------------- Please make your appointment before s...